1
Song, cũng ko không nhiều người cho rằng việc này cũng tiếp tục xảy ra, bởi vì đơn giản vì thế Tix đang được càng ngày càng bị phân phối bởi vì người bằng hữu của chính mình R$ (Robux) khiến đến công ty đồng tiền xu này càng ngày.

Comments

Who Upvoted this Story