1
Sữa Dielac grow bổ sung cập nhật thêm 30% Can xi và cấp song Vi-Ta-Min D3 theo đòi hỏi dinh dưỡng khuyến nghị DRI Hoa Kỳ.
Tí xíu người sử dụng sữa Dielac Grow plus mang hấp thụ, hấp thụ đảm bảo chất lượng ko gia đình bạn.

Comments

Who Upvoted this Story