1
Lúc này bạn phải thực hiện một thủ thuật là người sử dụng nước ấm hay sử dụng máy sấy để hơ đầu thanh cảm đổi thay muốn tạo môi trường lạnh trước mặt rét mướt của điều hòa, Lúc đó block điều tiết tiếp tục chạy.

Comments

Who Upvoted this Story