1
Khắc phục biểu hiện này cũng cần đến thợ sửa điều hòa để rút bớt lượng gas, thay cho máy nén đúng mã số, thương hiệu, năng suất.

Comments

Who Upvoted this Story