1
Thông thường khi mua thanh treo rèm các bạn sẽ phải mua các loại trụ dỡ thanh, loại ngang tường hay móc từ trên trần xuống.

Comments

Who Upvoted this Story