1
Sở hữu những khi chỉ sơ ý một chút ít là những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy đến nhưng mà không người nào rất có thể lường trước được.” - Đó là dòng tâm sự của một chuyên môn viên sửa điều hòa.

Comments

Who Upvoted this Story