1
A. Điều hòa Midea không mang mối cung cấp: thông thường bị nhiều nguyên nhân như bị đứt cầu chì hoặc vasiton, lỏng côn trùng nối điện, ngắt mạch hay bị đứt dây điện, vũ trang an ninh được mở hay biên thế bị hư.

Comments

Who Upvoted this Story