1
Tiềm năng hạn chế cân nặng của người trong gia đình bạn không nên quá 0,25 kg hàng tuần nếu như bạn đang cho con bú.

Comments

Who Upvoted this Story